บุคลากร
ปฎิทิน

HOME

4| | |ข่าวสาร จาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ| | |3

 

 


ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560       การประชุมประจำสัปดาห์เพื่อการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และรับมอบหมายภาระงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม   นายวิไลศักดิ์ วรรณศรี และ ท่านรองผู้อำนวยการ นายพงษ์พิทักษ์ ศิลปษา ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

S__5709882 S__5709880 S__5709874 S__5709864


ผลงานด้านศิลปะ

โรงเรียนภูเวียงวิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท “ค่ายศิลปะ Mitr phol Art camp 2017”  เป็นปีที่4 แข่งขันการสร้างสรรค์ผลงานสื่อผสม ในหัวข้อ “สุขจากสิ่งที่พ่อทำ” และ ผลงานได้รับการตีพิมพ์ลงปฏิทิน 

นักเรียนที่ได้รับรางวัล

1.นายณัฐพล  ธาตุบุรมย์ ม.6/3

2.นายสุรสิทธิ์  มะโนจิตร์  ม.4/6

3.นางสาวกาญจนา ชัยปลื้ม ม.6/4

ครูผู้ควบคุม นางพิชญา หัสจรรย์

  18901237_1690156231024943_6956577_o 18948692_1692006174173282_2095043468_o


ผลงานด้านศิลปะ

1.นายธนากรดีแป้น

2.นายณัฐพล ธาตุบุรมย์

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมใน การแข่งขันวาดภาพ ปตท. ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่11 ในหัวข้อ พอเพียง เพียงพอ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-6 และอาชีวศึกษา ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

14302934_1836408263246275_416089051_n    14102126_1108393359241139_1631231131_n      14287532_1836408569912911_255065998_n

นายณัฐพล ธาตุบุรมย์  รางวัลชนะเลิศ วาดภาพวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในหัวข้อ สังคมไทยในวันนี้

 14341930_1839175182969583_2090779433_n  14355855_1839175569636211_153290371_n 14159170_1119722578108217_1871058523_n


ข่าวจาก สพม.25